top of page

Kayıtlar Kapanmıştır

saddsadasdas.png

SUSTAINABLE MODULAR PROJECT
D İ S İ P L İ N L E R  A R A S I

Ö Ğ R E N C İ  P R O J E
YA R I Ş M AS I

thumbs_b_c_338b2945a82ef794afadf012814e4923.jpg

amacı

YUCONES olarak her sene başta inşaat mühendisi ve mimar adayları olmak üzere öğrencileri, okulda edindikleri teorik bilgileri pratiğe dönüştürme, disiplinler arası iletişimi ve çalışmayı geliştirme amacı güden yarışmalar ile; mimarlık ve mühendislik lisans öğrencilerini “Sürdürülebilir Tasarım ve Yenilenebilir Enerji ” ilkelerine uygun fikirler üretmeye davet ediyoruz.

konusu

YUCONES organizasyonuyla düzenlenen Su.M.P. Öğrenci Proje Fikir Yarışması’nda verilen arazi üze-rindeki kentsel alanın yeniden işlevlendirilerek sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere olanak vere-cek, çevre kirliliği ve sıfır enerji kullanımını benimseyen, modüler (montaj ve demontaj olanağı olan) “Pavilion” tasarımıyla kamuya geri kazandırılması amaçlanmaktadır. Verilen arazi, bulunduğukonumla bağlayıcılık veya sirkülasyon işlevlerinin yanısıra yarışmacıların kendi belirleyeceği bir konsept altın-da, “Sürdürülebilir Tasarım ve Yenilenebilir Enerji” ilkelerine, modülerliğe uygun olarak tasarlanacak-tır ve sıfır enerji kullanımına mümkün olabildiğince yaklaşılacaktır.

Pavilion

Pavilion; çadır ya da köşke benzeyen, insanların sosyalleşmesi amacıyla tasarlanmış üstü kapalı, hafif mimari yapılardır. Ortaya çıktığı zamanlarda, törenler ve ziyafetler gibi özel günlerde toplanma yeri olarak kullanılmış bu eğlence mekanları, 17. yüzyılın sonlarına doğru özel günlerde kullanılmak üzere tasarlanmış bahçe binası olarak tanımlanmıştır. Günümüzde ise pavilion; fuar alanları, meditasyon atölyeleri, tapınak, sergi alanları, ana binaların eklenti yapıları, aktivite yerleri, buluşma noktaları, barınaklar gibi daha birçok farklı amaçlarla kullanılıyorlar. Aslında bu mimari yapıların temel amacı, insanları birleştirmeye ve etkileşime girmeye teşvik etmektir. 

Yarışma Arazisi

Yarışma kapsamında yarışmacılar için belirlenen arazi Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan yaklaşık 2670 m2’lik alanıyla Antakya Meclis Vali Rahmi Doğan Kütüphanesi ve arkasındaki Antakya Konağı arazilerinin birleşimidir. Malesef bu kültürel önemi yüksek yapılar 6 Şubat depreminde yıkılmıştır. Mühendislik hesapları ve koordinatlar aşağıda eklidir. Mühendislik hesaplarında yerel zemin sınıfı ZE olarak alınacaktır.

367bb604-c0b0-4403-b8fe-dee2420681cc.JPG
273e29b8-71b9-4ced-b01c-79f97b95f693.JPG
_edited.jpg
91ae6e68-385e-422c-824d-13e06d96babd.JPG
logo.jpg
sonafiş(1).jpg
bottom of page